دوجلدی- ارسال کتاب – خرید کتاب

انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي

توضیحات

خرید انگليسي براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي

شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات و معارف اسلامي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش ۲ واحد تدوين شده است.

فهرست :

۱. Islam and Racism
۲. Imam Husayn-ibni-`Ali
۳. The Ruler and Society
۴. The Jihad: The Holy War
۵. Shi`ism
۶. Imam`Ali-ibni-‘ Abi Tālib
۷. Hajj: The Muslim Pilgrimage
۸. Mullā Sadrā
۹. `Umrah: The Ritual Visit to the Sacred Mosque
۱۰. The Life of `Ibni-Sinā
۱۱. ‘Ahl-ul-Bayt (AS): Their Scholarship, Trust, and Divine Status
۱۲. The Development of Linguistics and Arabic Lexicography
۱۳. The Science of the Narrators of `Ilm-ar-Rijāl
۱۴. Sawm (Fasting)
۱۵. A Glance at Tafsir-al- Quran
۱۶. The Supplication for Excellence in Morals and Good Conduct
۱۷. The Mosque, Its History and Tradition
۱۸. The Names and the Birthday of Prophet Mohammad
The Main References
Transliteration
Glossary

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *