دوجلدی- ارسال کتاب – خرید کتاب

انگليسي براي دانشجويان رشته علوم قرآن و حديث

توضیحات

خرید انگليسي براي دانشجويان رشته علوم قرآن و حديث

شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم قرآني و حديث در مقطع كارشناسي، به عنوان منبع اصلي درس «زبان تخصصي» به ارزش ۲ واحد تدوين شده است.

فهرست :

Introduction
۱. The Qur’anic Concept of Religion
۲. Islamic Philosophical Dimension of Creation
۳. Trust in God
۴. Belief in the Absolute Oneness of God
۵. Divine Names
۶. The Glorious Qur’an
۷. Preliminaries Required for the Study of the Qur’an
۸. Qur’anic Inerpretation
۹. Collection and Composition of the Qur’an
۱۰. The Coherence of the Qur’an
۱۱. Hajj and Umra in the Qur’an
۱۲. The Message of the Qur’an
۱۳. Status of Women in the Holy Qur’an and the Sunnah
۱۴. Freewill and Predestination
۱۵. Dream and Reality
۱۶. Sufism
۱۷. Legal Thought and Jurisprudence
۱۸. Islamic State
References

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *