دوجلدی- ارسال کتاب – خرید کتاب

تجويد قرآن كريم

توضیحات

خرید تجويد قرآن كريم

شرح :

كتاب حاضر به عنوان درس «تجويد قرآن كريم» برای دانشجویان رشته‌های علوم قرآنی تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير پژوهشگران علاقه‌مند و نيز قاريان قرآن كريم از آن بهره‌مند شوند.

فهرست :

پيشگفتار
ديباچه كتاب
مقدمه
استعاذه
احكام نون ساكنه و تنوين
احکام میم ساکنه
حكم لام «ال» و لام «فعل» و لام «حرف»
مخارج حروف هجاء
صفات و خصوصيات حروف هجاء
تفخيم و ترقيق
مِثْلَين و مُتقاربَين و مُتجانِسين و متباعِدَين
مدّ و قصر
وقف و ابتداء
مقطوع و موصول
نگارش هاء تأنيث (تاء تأنيث) در قرآن كريم
حذف و اثبات
همزۀ وصل و احكام آن
مفرداتي از حفص
فهرست عام
اعلام و اشخاص و گروه‌ها
امكنه و جاي‌ها
كتب و نوشتارها
فهرست منابع و مآخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *