جوامع حديثي اهل سنت

جوامع حديثي اهل سنت


نقد و بررسی : جوامع حديثي اهل سنت

خرید جوامع حديثي اهل سنت

شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم حديث در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «جوامع حديثي متقدم و متأخر اهل سنت» به ارزش ۲ واحد تدوين شده است. در ضمن اين كتاب براي درس «جوامع كهن و متأخر اهل سنت» در دوره دكتراي رشته الهيات، گرايش علوم قرآن و حديث قابل استفاده است.

فهرست :

پيشگفتار
بخش مقدماتي: گذري بر مراحل تدوين حديث در اهل سنّت
فصل اول: بررسي وضعيت حديث در قرن نخست
فصل دوم: تدوين رسمي حديث
فصل سوم: ادوار تدوين حديث در اهل سنّت
بخش اول: بررسي جوامع حديثي متقدم اهل سنّت
فصل اول: كتب و جوامع مهم حديثي در قرن دوم
فصل دوم: جوامع مهم حديثي در قرن سوم هجري
فصل سوم: ديگر آثار مهم حديثي در دوره متقدمان
بخش دوم: جوامع و كتب حديث مهم اهل سنّت در دوره متأخران
فصل اول: كتابهاي تأليفي در جمع صحيحين
فصل دوم: كتابهاي تأليفي از صحاح سته
فصل سوم: جوامع فراگير حديثي در اهل سنّت
فصل چهارم: جوامع و كتب مهم احاديث فقهي
فصل پنجم: جوامع و كتب مهم در زوائد الحديث
منابع و مآخذ

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “جوامع حديثي اهل سنت”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه