دوجلدی- ارسال کتاب – خرید کتاب

علوم بلاغت و اعجاز قرآن

توضیحات

خرید علوم بلاغت و اعجاز قرآن

شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات در مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس «علوم بلاغي» (درس مشترك) به ارزش ۲ واحد تدوين شده است.

فهرست :

مقدمه
بخش اول: فصاحت و بلاغت
فصل اول: فصاحت
فصل دوم: بلاغت
بخش دوم: علم معاني
فصل اول: كلام و اقسام آن
فصل دوم: انشاء
فصل سوم: احوال مسندٌاليه
فصل چهارم: احوال مسند
فصل پنجم: اطلاق و تقييد
فصل ششم: متعلقات فعل
فصل هفتم: قصر و اقسام آن
فصل هشتم: وصل و فصل
فصل نهم: ايجاز، اطناب، مساوات
بخش سوم: علم بيان
فصل اول: تشبيه
فصل دوم: استعاره
فصل سوم: مجاز
فصل سوم: كنايه
بخش چهارم: علم بديع
فصل اول: محسنات لفظي
فصل دوم: محسنات معنوي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *