دوجلدی- ارسال کتاب – خرید کتاب

کتاب عینیت در پژوهش های اجتماعی

۶,۰۰۰تومان

خریدکتاب عینیت در پژوهش های اجتماعی

اکثر کسانی که سروکارشان با علوم اجتماعی است خیال می کنند که پژوهش هاشان عینی و نتیجه گیری های شان مستقل از هر پیشداوری است. و نیز گمان دارند که در پژوهش های خود علمی فکر می کنند و از تعصب به دورند. در کتاب حاضر گونار میردال افسانه عینیت را ارزیابی می کند.

توضیحات

خریدکتاب عینیت در پژوهش های اجتماعی

درباره ی کتاب:

اکثر کسانی که سروکارشان با علوم اجتماعی است خیال می کنند که پژوهش هاشان عینی و نتیجه گیری های شان مستقل از هر پیشداوری است. و نیز گمان دارند که در پژوهش های خود علمی فکر می کنند و از تعصب به دورند. در کتاب حاضر گونار میردال افسانه عینیت را ارزیابی می کند. میردال این پرسش را پیش کشیده است که تا چه اندازه نظریات نو و تازه ی اقتصادی و اجتماعی از فرضیات مربوط به قوانین طبیعی و سودگرایی آزاد است؟کتاب عینیت در پژوهش های اجتماعی برای دانشجویان این رشته یکی از کتاب های مهم علوم اجتماعی است.اهمیت بیشتر این کتاب از آن رو است که خطوط تفکر یکی از پیشروان نظریات اجتماعی دوران معاصر را در اختیار دانشجوی علوم اجتماعی قرار می دهد و صرف آشنایی با این نظریات برای دانشجویان علوم اجتماعی ضرورت حتمی دارد.این کتاب اثر کارل گونار میردالاست که با مترجمی مجید روشنگر در نشر مرواریدبه چاپ رسیده است.

مروری بر کتاب :

 اگر نگوییم همه کسان می توانیم بگوییم اکثر کسانی که سر و کارشان با علوم اجتماعی است خیال می کنند که پژوهش هاشان « عینی» و نتیجه گیریهایشان مستقل از هر پیشداوری استو نیز گمان دارند که در پژوهشهای خود « علمی» فکر می کنند و از تعصب به دورند و در برداشتهای خود هم به کلی با قدما فرق دارند. در کتابی که تر جمه آن در دست شماست گونارل میردال افسانه عینیت را ارزیابی می کند میردال صاحب نظری است که علوم اجتماعی را به عنوان یک « شعور عام بغرنج» یا « فهم عادی پیچیده» تلقی و از این نگاه نظریات اقتصاد دانان سیاسی و جامعه شناسان را ارزیابی می کند.

توضیحات تکمیلی

انتشارات

نویسنده

مترجم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *